Missie, visie en kernwaarden VMBO Maasland

 

Lentiz VMBO Maasland heeft als school een missie, visie en kernwaarden geformuleerd. 

Missie

Vanuit ons diepgeworteld geloof dat alle leerlingen succesvol kunnen zijn in hun leven, bieden wij onze leerlingen in een kansrijke omgeving het best mogelijke onderwijs. Dit onderwijs leidt ertoe dat jonge mensen opgroeien tot integere burgers in de maatschappij. In alle lagen van de school werken we samen aan continue verbetering van onze kwaliteit waarbij een ondernemende, daadkrachtige houding, bij zowel leerling als personeel, gevraagd en getoond wordt.

Visie

Met ons onderwijs bewerkstelligen wij een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde VMBO leerling, blakend van zelfvertrouwen en zelfregulerend in het maximaliseren van eigen leeropbrengsten. Dit is geen utopie, maar werkelijkheid.
We dagen leerlingen uit om goede prestaties te leveren in een veilige leeromgeving vanuit een constructivistische visie (leerlingen werken samen met docenten aan hun eigen leren). We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van life-long-learning-skills. Met leerlingen werken we aan een positieve houding en opvatting over het eigen leren (self-efficacy).

Kernwaarden

Kansrijk

Kansrijk onderwijs houdt in onderwijs dat maximale kansen biedt voor ál onze leerlingen om hun eigen, vaak zo verschillende, talenten te kunnen ontwikkelen. Er zijn kansen en mogelijkheden voor iedereen. We gaan uit van de kracht van de leerlingen en de medewerkers.

Samen creëren we een kansrijke omgeving, we zien kansen en benutten deze kansen. Iedereen haalt het beste uit zichzelf en talenten worden optimaal ontplooid.

Integer

Integriteit betekent dat we eerlijk en oprecht zijn. We beschikken over een intrinsieke betrouwbaarheid, je zegt wat je doet en doet wat je zegt. We zijn ‘to the point’ en oprecht en laten ons niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken. We streven naar een veilig, transparant en eerlijk klimaat op school.

Verbindend

De essentie van verbindend zijn, is om eenheid te creëren tussen doelen, acties en prestaties van alle medewerkers in het belang van de leerling. We werken vanuit bevlogenheid, creativiteit en inspiratie en we voelen ons sterk verbonden met de school, de leerlingen, de ouders en met elkaar. We zijn ons ervan bewust dat initiatieven en acties invloed kunnen hebben op acties en doelen van een ander.

De school als onderdeel van de maatschappij investeert veel in contacten met verschillende scholen, organisaties en instellingen rond de school en in de omgeving.

Daadkrachtig

Daadkracht staat voor doorzetten en een ondernemende, praktijkgerichte houding, vol werklust. Bij daadkracht hoort ook een open vizier naar de toekomst. We geven ruimte aan diversiteit en bieden maatwerk. We begeleiden leerlingen in hun mogelijkheden en staan open voor nieuwe ontwikkelingen om het onderwijs sterker te maken. Alles is erop gericht om de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op een toekomst in een snel veranderde omgeving.