Beroepenstage 

 

Beroepenstage op het Lentiz VMBO Maasland.

De missie van de school is om leerlingen op te leiden tot zelfbewuste, zelfregulerende en integere burgers met een ondernemende maar vooral een praktijkgerichte houding. Werkplekleren, of beroepenstage, draagt hieraan bij en is daarom een belangrijk onderdeel van het curriculum in de bovenbouw van Lentiz VMBO Maasland.

Met het begrip werkplekleren worden alle vormen van leren in authentieke (arbeid)situaties verstaan. Het gaat om gepland en bewust leren van leerlingen gericht op het verwerven van beroepsrelevante vaardigheden en competenties. Leren op een werkplek en in een beroepssituatie.

Voor het schooljaar 2019-2020 wordt werkplekleren ingedeeld als lintstage, namelijk meerdere niet aaneengesloten dagdelen gedurende een bepaalde periode. Deze vorm biedt kansen om meer verbinding te leggen met (praktijk- en keuze)vakken, LOB competenties te integreren, ervaringsgericht te leren, zodat de leerlingen nog meer gaan groeien in de praktijk.

Lentiz VMBO Maasland is een school met een GROEN profiel. Dat betekent dat de leerlingen tijdens hun opleiding aan de slag gaan met planten, dieren, voeding, maar ook Agrarische techniek. De leerlingen volgen in de bovenbouw profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken die aansluiten op beroepsmogelijkheden in vooral de groene sector.

Naast het feit dat de leerlingen een persoonlijke groei doormaken tijdens het werkplekleren, willen we de leerlingen meer ervaring laten opdoen in de groene sector zodat zij zich nog beter kunnen oriënteren op de veelheid aan opleidingen, beroepen én enorme vraag naar gemotiveerde mensen binnen deze sectoren.

In de groene sectoren zitten volop toekomstgerichte kansen op afwisselende betaalde banen.

Voor praktische informatie over de beroepenstage, klik op de link hieronder.

Contact: stagemlc@lentiz.nl  dhr. J. Ruigrok.