Beroepenstage 

 

Beroepenstage op het Lentiz VMBO Maasland

 

De missie van de school is om leerlingen op te leiden tot zelfbewuste, zelfregulerende en integere burgers met een ondernemende, maar vooral een praktijkgerichte houding. Werkplekleren, of beroepenstage, draagt hieraan bij en is daarom een belangrijk onderdeel van het curriculum in de bovenbouw van Lentiz VMBO Maasland. Met het begrip werkplekleren worden alle vormen van leren in authentieke (arbeid)situaties verstaan. Het gaat om gepland en bewust leren van leerlingen gericht op het verwerven van beroepsrelevante vaardigheden en competenties. Leren op een werkplek en in een beroepssituatie.

 

Het werkplekleren op onze school wordt ingedeeld als blokstage, waarbij de leerlingen twee keer een periode van twee weken stage lopen. Lentiz VMBO Maasland is een school met een groen-profiel, wat betekent dat de leerlingen binnen het curriculum onder andere aan de slag gaan met profielmodules en beroepsgerichte keuzevakken die aansluiten op de beroepsmogelijkheden in de groene sector. Om aan te sluiten bij het groene profiel, wordt er minimaal in één van de twee stageperiodes stage gelopen in de groene richting: dieren, planten, groenvoorziening, voeding, agrarische techniek of outdoor activities.

 

Naast het feit dat de leerlingen een persoonlijke groei doormaken tijdens het werkplekleren, willen we de leerlingen meer ervaring laten opdoen in de groene sector. De leerlingen kunnen zich hierdoor nog beter oriënteren op de veelheid aan opleidingen, beroepen én de enorme vraag naar gemotiveerde mensen binnen deze sector. In de groene sectoren zitten volop toekomstgerichte kansen op afwisselende betaalde banen.

Jaarlijks wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven die van belang is om beide stageperiodes succesvol te doorlopen.  

Voor praktische informatie over de beroepenstage, klik op de link hieronder.

 Contactstage-mlc@lentiz.nl

 

Pascual Westerholt en Patricia Mendeszoon

 

Praktische informatie werkplekleren (beroepenstage)

 

In totaal lopen de leerlingen 160 uur stage, verdeeld over twee stageperiodes. Dit komt neer op 8 uur per dag en 40 uur per week (inclusief pauzes).

 

Minimaal één stageperiode wordt gelopen in de groene sector, hierbij is keuze uit de onderstaande mogelijkheden. In de andere stageperiode mag de leerling kiezen om in een vakrichting buiten de groene sector stage te lopen.

 

 • Dieren
 • Planten
 • Groenvoorziening
 • Voeding
 • Agrarische techniek
 • Outdoor activities

 

Let op: de stage mag niet plaatsvinden bij familie, vrienden of bijbaan. Maak hierin een bewuste keuze, zodat je zoveel mogelijk kan leren op het bedrijf.  

 

Stageperiodes

 

Stageperiode 1:

Stageovereenkomst inleveren week 2: 10 – 14 januari

 

Start: 14 februari t/m 25 februari

 • Stagerage weekverslag 1 en uren invullen vóór zondag 20 februari 17:00 uur
 • Stagerage weekverslag 2 en uren invullen vóór zondag 27 februari 17:00 uur
 • Inleveren stageverslag: vrijdag 11 maart

 

Stageperiode 2:

Stageovereenkomst inleveren week 14: 4 – 8 april

 

Start: 9 mei t/m 20 mei

 • Stagerage weekverslag 1 en uren invullen vóór zondag 15 mei 17:00 uur
 • Stagerage weekverslag 2 en uren invullen vóór zondag 22 mei 17:00 uur
 • Inleveren stageverslag: vrijdag 3 juni

 

Ziek of afwezig?

 

Bij ziekmeldingen of afwezigheid, worden de uren op een ander moment ingehaald. Bij afwezigheid dient de verzorger dit telefonisch of per mail door te geven aan school: 010-5911304 of ziekmeldingen-mlv@lentiz.nl. Daarnaast dient de leerling zich afwezig te melden bij de stagebegeleider.

 

Begeleiding rondom het werkplekleren

 

Tijdens het gehele werkplekleren worden de leerlingen begeleid, zowel binnen als buiten de school. Hieronder worden de verschillende vormen van begeleiding weergegeven.

 

 • Stagecoördinatoren (meneer Westerholt en mevrouw Mendeszoon): verantwoordelijk voor het hele proces rondom het werkplekleren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en ondersteunen de leerlingen waar nodig.
 • Stagecoach: begeleidend docent tijdens het werkplekleren. Door deze docent wordt je bezocht op het bedrijf en beoordeeld.
 • Mentor: houdt het proces van de leerlingen in de gaten en ondersteunt waar nodig.
 • Stagebegeleider: begeleidt tijdens de werkzaamheden op het bedrijf.

Stagerage

 

Stagerage is het programma waarin de leerlingen hun stage-uren en weekverslagen verwerken. Daarnaast staan er in het programma tips en opmerkingen om de leerlingen gedurende de stage op weg te helpen met het verslag.

 

Via de links hieronder kan je inloggen en de helpdesk bereiken.