LOB Snuffelstage/meeloopdag

Het doel van de snuffelstagedag is de leerlingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk.

De loopbaancompetenties die hierbij geoefend worden zijn:

Netwerken, motievenreflectie, werkexploratie, kwaliteitenreflectie.

Tevens is dit een voorbereiding op de beroepenstage en werkplekleren. Ervaringen opdoen in de praktijk, contacten leggen voor wellicht de beroepenstage. Ontdekken of dit beroep je wat lijkt en kunnen motiveren waarom wel of niet.

De snuffelstagedag LOB vond dit jaar plaats op dinsdag 6 november. Een verslag van deze dag wordt geüpload naar het portfolio van Qompas.

Stageovereenkomst Snuffelstage LOB 2020 2021
Word – 257,7 KB 612 downloads
Verslag Snuffelstagedag
Word – 14,2 KB 621 downloads