Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?

Artikel van de site Onderwijsconsument.

Het havo (hoger algemeen voorbereidend onderwijs) bereidt leerlingen voor op een opleiding in het hoger onderwijs. Het havo is niet voor iedere vmbo-leerling geschikt. De havo-scholen hebben doorgaans een aantal toelatingsregels voor het doorstromen naar het havo na het behalen van een vmbo-diploma GTL. Tot op heden zijn scholen vrij in het stellen van toelatingseisen.* Meer informatie over het vakkenpakket op het havo is te vinden in het artikel Welke vakken krijg je op het havo?

Vmbo geen vooropleiding voor havo

Het vmbo bereidt leerlingen in principe voor op het mbo. Voor leerlingen die vmbo-t of mavo volgen, bestaat de mogelijkheid om na het diploma door te stromen naar het havo. Scholen en verschillende afdelingen op één school werken samen om potentiële leerlingen en hun ouders goed te informeren over de aansluiting op het havo en eventuele obstakels. Het havo is namelijk niet voor elke leerling geschikt. Havo-scholen hebben meestal toelatingsvoorwaarden voor doorstromers vanuit het vmbo.

De 6,8 als toelatingseis

Vroeger hadden alle Nederlandse scholen de afspraak om maximaal een 6,8 als eindcijfer van leerlingen te eisen. Dat kwam doordat de verschillen in toelatingseisen tussen scholen te groot werden. Sinds het schooljaar 2016-2017 mogen scholen weer zelf hun beleid bepalen. Veel scholen hanteren nog steeds de 6,8 als eis. In theorie mogen scholen het zelf bepalen. Het kan dus een lager, hoger of zelfs helemaal geen gemiddeld eindcijfer als eis zijn. Andere mogelijke regels zijn:

  • een positief advies van de vakdocenten
  • een gemiddeld cijfer van minimaal 6,8 voor Nederlands, Engels en Wiskunde
  • een intake-gesprek en motivatiebrief
  • een aanvullende toets voor een extra vak dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, maar de leerling op het VMBO niet heeft gevolgd

Voor meer informatie: vraag de toelatingsvoorwaarden op de HAVO van je keuze.