Praktische informatie beroepenstage (werkplekleren)

 

De leerling dient in leerjaar drie, dan wel in leerjaar vier, een stage bedrijf of praktijkvakrichting te kiezen voor een van de keuzedelen. Als leerling mag je zelf kiezen in welke praktijkvakrichting/keuzedeel er stage ervaringen worden opgedaan.

Hierbij kan gedacht worden aan de praktijkvakrichtingen:

  • Bloemsierkunst
  • Techniek
  • Plantenteelt
  • Dierverzorging
  • Horeca (VAP)
  • Groenvoorziening

Als hieraan is voldaan, mag de leerling daarna zelf een (vak)sector kiezen.

Door onze stagecoördinator wordt jaarlijks voor de leerlingen en ouders een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt de informatie gegeven die van belang is om beide stageperiodes succesvol te doorlopen. Tijdens de stageperiodes voert de stagiair(e ) diverse opdrachten uit en maakt een uitgebreid verslag.

De beroepsstage is in leerjaar vier een apart schoolvak en komt ook op het rapport te staan. Elke leerling zal volgens de vastgestelde norm voldoende stage uren moeten maken. De beroepsstage moet met een voldoende worden afgesloten. De slaag/zakregeling is hierop van toepassing.

 

Stagedata Klas 3

De stage bestaat uit twee periodes.

Hieronder vindt u de informatie met de data.

  • Periode 1: 14 februari t/m 25 februari
  • Periode 2: 9 mei t/m 20 mei
  • Totaal aantal stage-uren is 160 uur

–Per dag 8 uur (inclusief pauzes)

–Per week 40 uur

(Zie ook Agenda)

 

Stageovereenkomsten klas 3

 

Stageovereenkomst Periode 1
PDF – 253,6 KB 368 downloads