Praktische informatie beroepenstage (werkplekleren)

 

De leerling dient in leerjaar drie, dan wel in leerjaar vier, een stage bedrijf of praktijkvakrichting te kiezen voor een van de keuzedelen. Als leerling mag je zelf kiezen in welke praktijkvakrichting/keuzedeel er stage ervaringen worden opgedaan.

Hierbij kan gedacht worden aan de praktijkvakrichtingen:

 • Bloemsierkunst
 • Techniek
 • Plantenteelt
 • Dierverzorging
 • Horeca (VAP)
 • Groenvoorziening

Als hieraan is voldaan, mag de leerling daarna zelf een (vak)sector kiezen.

Door onze stagecoördinator wordt jaarlijks voor de leerlingen en ouders een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt de informatie gegeven die van belang is om beide stageperiodes succesvol te doorlopen. Tijdens de stageperiodes voert de stagiair(e ) diverse opdrachten uit en maakt een uitgebreid verslag.

De beroepsstage is in leerjaar vier een apart schoolvak en komt ook op het rapport te staan. Elke leerling zal volgens de vastgestelde norm voldoende stage uren moeten maken. De beroepsstage moet met een voldoende worden afgesloten. De slaag/zakregeling is hierop van toepassing.

 

Stagedata Klas 3

De stage bestaat uit twee periodes.

Hieronder vindt u de informatie met de data voor periode 1.

Start: donderdag 6 of vrijdag 7 februari 2020 (zie schema hieronder)

 • Elke donderdag óf vrijdag is het beroepenstagedag.
 • Stagerage invullen vóór zondag 17:00 uur!
 • Afsluiting periode 1 op 2 of 3 juli, Periode 2 start direct direct na de zomervakantie.

 

Data periode 1

 

Klas 3A en 3B

 • Per 6 februari – 2 juli (periode 1)
 • Donderdagen én twee weken
 • Per dag 8 uur, per week 40 uur (afhankelijk van leeftijd, en incl. pauzes)

 

Klas 3C - 3H

 • Per 7 februari – 3 juli (periode 1)
 • Vrijdagen én twee weken
 • Per dag 8 uur, per week 40 uur (afhankelijk van leeftijd, en incl. pauzes)

Data klas 3a en 3b:

6/2, 13/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3,
2/4, 9/4, -di 14/4 t/m vr.17/4-, 7/5,
14/5, -ma 25/5 t/m vr 29/5- , 11/6,
18/6, 26/6 en 2/7

Data klas 3c t/m 3h: 
7/2, 14/2, 6/3, 13/3, 20/3,
27/3, 3 /4, -di 14/4 t/m vr 17/4-,
8/5, 15/5, -ma 25/5 t/m vr 29/5-,
5/6, 19/6, 26/6, 3/7

(Zie ook Agenda)

 

Stageovereenkomsten klas 3

 

Stageovereenkomst 2020 Klas 3 A En 3 B
Word – 112,4 KB 202 downloads
Stageovereenkomst 2020 Klas 3 C Tm 3 H
Word – 112,3 KB 193 downloads