LOB klas 3

Programma klas 3

Het programma bestaat uit blokken waarin aandacht wordt besteed aan  loopbaancompetenties, beroepen- en opleidingenonderzoek.

Algemeen

 • Twee lesuren in de week door LOB docent tot de meivakantie.
 • Na de meivakantie met alle leerlingen een individueel loopbaangesprek.
 • Start schooljaar: LOB oudervoorlichtingsavond.
 • Ouder nieuwsbrieven (ca 4 x per schooljaar)
 • Onderzoeksactiviteiten.
 • Snuffelstage.
 • Voorlichtingen.
 • Informatie op de website.
 • Portfolio Qompas.
 • Koppeling met  de beroepenstage.
 • Koppeling met de beroepsgerichte vakken en de theoretische vakken.