Onze Doelen

Het doel van LOB is om leerlingen te leren loopbaankeuzes te maken op basis van de vijf loopbaancompetenties:

  1. Hun zelfbeeld en zelfkennis (wie ben ik),
  2. Hun motievenreflectie en wensen (wat wil ik) 
  3. Competenties, kwaliteiten en vaardigheden (wat kan ik). 
  4. We helpen ze om zich te oriënteren op waar kan ik dat doen, bijvoorbeeld door de snuffelstage in klas 3 en de beroepenstage in klas 3 en 4 (werkplekleren)
  5. Ze ontdekken wie ze daarbij kan helpen en wie ze al kennen (netwerk)

 

Ook is het natuurlijk belangrijk dat zij een goed beeld krijgen van alle mogelijkheden wat betreft opleidingen en beroepen, bijvoorbeeld via de voorlichtingen in klas 3 en de opdracht droombaan.

Het hele LOB programma in klas 3 en 4 is er op ingericht ze voor te bereiden op de keuze die ze in klas 4 gaan maken en goed voorbereid aan een vervolgopleiding te beginnen.

LOB werkt nauw samen met stage en waar mogelijk met andere vakken binnen de schoolorganisatie.

Alle leerlingen maken in klas 3 en 4 een portfolio via Qompas.

Ouderbetrokkenheid én ouderparticipatie spelen een belangrijke rol in het proces naar het kiezen van de vervolgopleiding toe en we streven er naar dat optimaal te maken binnen onze schoolorganisatie door via nieuwsbrieven en voorlichtingsavonden in contact te blijven met de ouders/verzorgers. Van ouders vragen we in gesprek te blijven met hun zoon/dochter en mee te gaan naar bijvoorbeeld Open Dagen.

Per mail zijn wij altijd te bereiken en u krijgt altijd een reactie terug van ons op uw vraag.