LOB

LOB betekent loopbaanoriëntatie en - begeleiding en dit vak wordt gegeven in de bovenbouw, klas 3 en 4.

De docenten zijn mw. M. Jansen en dhr. P. Westerholt. Mw. M. Jansen is ook de decaan.

Middels een lessenprogramma gebaseerd op de vijf loopbaancompetenties, krijgen de leerlingen een dusdanig aanbod dat ze goed voorbereid richting de vervolgopleidingen kunnen bewegen. Onderzoek doen, voorlichting krijgen over opleidingen en beroepen, ervaren in de praktijk en zelfonderzoek zijn belangrijke elementen in het lesprogramma.

De vijf loopbaancompetenties in het kort:

  • Motievenreflectie: Wat drijft mij, wie ben ik?
  • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik en wat kan ik nog leren?
  • Werkexploratie: Welk werk past bij mij en wat is er allemaal?
  • Loopbaansturing: Het plannen, beïnvloeden en bespreken
    van de manier hoe de student zelf leert en werkt, gericht op
    loopbaanontwikkeling.
  • Netwerken: Wie ken ik die mij kunnen helpen?

Hieronder vindt u een voorlichtingsvideo en de Powerpoint-presentaties van de voorlichtingsavonden LOB. Voor meer informatie per leerjaar, klik op de tabbladen.

Onderaan deze pagina vindt u een uitleg van alle leerwegen en niveaus in het MBO.

Powerpoint presentaties oudervoorlichtingsavonden LOB

Niveaus en leerwegen op het MBO

 

MBO opleidingen kennen 4 verschillende niveaus

► Niveau 1 - entreeopleiding
► Niveau 2 - basisberoepsopleiding
► Niveau 3 - vakopleiding
► Niveau 4 - middenkaderopleiding
► Niveau 4 - specialistenopleiding

Video leerwegen en niveaus

Wat zijn de toelatingseisen voor een mbo opleiding?

► Je kunt zonder eisen een entree-opleiding doen.
► Voor niveau 2 is de eis dat men minimaal een vmbo-diploma (BB) moet hebben. Voor sommige mbo opleidingen op niveau 2 zijn er geen eisen, omdat er dan geen verwante opleiding niveau 1 bestaat. Je moet dan wel 16 jaar zijn.
► Bij niveau 3 en 4 moet je overal minimaal in bezit zijn van een vmbo-diploma (KB, GL of TL). Ook kun je aan deze mbo opleidingen beginnen wanneer je een overgangsbewijs van Havo / VWO 3 naar Havo / VWO 4 bezit.
► Voor een specialistenopleiding heb je mbo niveau 3 diploma (vakopleiding) nodig. Dit moet een diploma zijn in dezelfde studie richting. Natuurlijk mag je ook beginnen aan een specialistenopleiding met een niveau 4 diploma.

 

MBO opleidingen in 2 studievormen: BOl & BBL

Je kunt bijna alle mbo opleidingen in deze 2 varianten volgen.
► Beroeps begeleidende leerweg (BBL).

Als bbl-student heb je dan een dienstverband van 20 uur (minimaal) bij een bedrijf of organisatie. Je gaat 1 dag per week naar je opleiding. De oude namen van deze onderwijsvorm zijn leerlingstelsel, vakschool of streekschool.
► Beroeps opleidende leerweg (BOL).

Je hebt hier geen (vast) dienstverband en je gaat 4 of 5 dagen per week naar school. Bij bijna alle mbo opleidingen moet je stage lopen, waar je veel praktijkervaring op doet.